กระบวนการขึ้นรูปของยางเรเดียลเหล็กทั้งหมด

กระบวนการขึ้นรูปของยางเรเดียลเหล็กทั้งหมด

การประมวลผลของยางเรเดียลเหล็กทั้งหมดต้องมีระดับความแม่นยำสูง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนพอดีกับตำแหน่งอย่างถูกต้องในการขึ้นรูปและเพื่อให้ชั้นเข็มขัดพอดีและเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ชั้นเข็มขัดโดยทั่วไปรักษาขนาดการออกแบบของยางสำเร็จรูป, จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบมืออาชีพที่มีความแม่นยำสูง


ตามลำดับการประมวลผลและข้อกำหนดการวางแนวของชิ้นส่วนรวมแก้มยางซับด้านในเครื่องขัดเหล็กยางดอกยางเข็มขัดลูกปัดและชิ้นส่วนอื่นๆที่ตรงตามขนาดมาตรฐานของการออกแบบร่วมกันอย่างถูกต้องและสมมาตรซึ่งเป็นกระบวนการของเทคโนโลยีการประมวลผลของตัวอ่อนที่จะวัลคาไนเรียกว่ากระบวนการขึ้นรูปยาง


กระบวนการขึ้นรูปเป็นขั้นตอนสำคัญมากในกระบวนการผลิตทั้งหมดของยางรัศมีเหล็กทั้งหมด คุณภาพของกระบวนการขึ้นรูปเกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในและภายนอกรวมถึงคุณภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างชัดเจน


สำหรับการประชุมความต้องการด้านคุณภาพของความสม่ำเสมอและการบดอัดของยางรัศมีเหล็กทั้งหมดเกณฑ์ต่อไปนี้ต้องให้ความสนใจในกระบวนการขึ้นรูป:

ความแม่นยำของเครื่องปั้น

การตั้งค่าและความเสถียรของพารามิเตอร์กระบวนการของเครื่องขึ้นรูป

คุณภาพของชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป

ระดับทักษะการดำเนินงานของคนงาน

สภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นของพื้นที่ปั้น

วิธีการขึ้นรูปของยางเรเดียลจัดประเภทเป็นสองชนิดรวมทั้งอาคารหนึ่งขั้นตอนและอาคารสองขั้นตอน ปัจจุบันสำหรับการประมวลผลยางรถบรรทุกรัศมีหรือยางรถยนต์รัศมีผู้ผลิตยางในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดนำมาใช้อาคารขั้นตอนเดียวหรืออาคารสองขั้นตอนบทความยาง aulice อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ยาง TBR
ยางเอียงเอียง
ติดต่อเราได้เลย info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
รับใบเสนอราคา
กระบวนการขึ้นรูปของยางเรเดียลเหล็กทั้งหมด East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
กระบวนการขึ้นรูปของยางเรเดียลเหล็กทั้งหมด info@aulicetyre.com กระบวนการขึ้นรูปของยางเรเดียลเหล็กทั้งหมด +86-27-87775708